प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु प्रत्यक्ष प्रसारण (LIVE) – Himalayan Dainik

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु प्रत्यक्ष प्रसारण (LIVE)


प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु प्रत्यक्ष प्रसारण (LIVE)

काठमाडौँ, २९ वैशाख – आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक ११ बजेदेखि सुरु भएको छ ।