भुटान एयरलाइन्सका फ्लाईटहरु भाद्र ३० गतेबाट सुचारु हुने – Himalayan Dainik

भुटान एयरलाइन्सका फ्लाईटहरु भाद्र ३० गतेबाट सुचारु हुने


भुटान एयरलाइन्सका फ्लाईटहरु भाद्र ३० गतेबाट सुचारु हुने

काठमाण्डौं – थम्पिुमा मुख्यालय रहेको भुटानको पहलिो नजिी एयरलाइन्स, भुटान एयरलाइन्स ९ब-ि३० ले आफ्ना फ्लाईटहरु पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त एयरलाइन्सको नेपालको आधकिारकि जनरल सेल्स एजेन्ट ९जीएसए० सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल सर्भसिेस ९आरआर ग्रुप अफ कम्पनीको भगनिी संस्था० ले यसको जानकारी दएिको हो । यी उडानहरु भाद्र ३० गतेबाट आइतवार, सोमबार, बुधबार, र शनबिार गर िसाप्ताहकि रुपमा ४ चोट िहुने भएका छन् । यी उडानहरुले पारो-काठमाडौं-दल्लिीलाई दुईतर्फी रुपमा जोड्नेछन् ।

नर्धिारति फ्लाईटहरु पुनः सुचारु गरेसँगै भुटान एयरलाइन्सले वश्विव्यापी कोभडि-१९ को महामारीका कारण रोकएिको काठमाडौंका उडानहरु पुनः सुचारु हुने भएको हो । “थन्डर ड्रागनको भूम”ि भनेर चनिनिे भुटानले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाल भुटान सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रतविद्धता अनुरुप सन् २०१३ बाट भुटान एयरलाइन्सले आफ्नो पहलिो काठमाडौँ उडानको शुरुवात गरेको थयिो ।

भुटान-काठमाडौं फ्लाइट पुनः सुचारु भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै भुटान एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधकिृत पेमा नाडकिले भन्नुभयो, “एक नजिी एयरलाइन्स भएका कारण हामीले कोभडि-१९ महामारीको समयमा उडानहरू रद्द गर्ने वा ररिुट गर्ने जस्ता कठनि नर्णियहरू लनिुपर्ने जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थयिो। यसले अवश्य पन िहाम्रा ग्राहकहरुलाई असुवधिा भएको थयिो र हाम्रो वश्विसनीयतामा पन िप्रश्न उत्पन्न भएको थयिो भन्ने हामीलाई अवगत छ । यनिै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक भने हामी उडान तालकिा नयिमति राख्न प्रतबिद्ध छौँ । हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई यो वश्विास दलिाउन चाहन्छौँ क िहामी जस्तोसुकै चुनौतीपूर्ण समयमा पन िउडानहरु अब नयिमति राख्नेछौँ र वश्विसनीय वायुसेवाको रुपमा आफुलाई स्थापति गराउनेछौँ ।”

त्यस्तै सोसाइटी इन्टरनेशनल ट्राभल सर्भसिेजका चेयरम्यान रवचिन्द्र संिहले भन्नुभयो, “भुटान एयरलाइन्सको उडान पुनः सुरु भएकोमा हामी अत्यन्तै उत्साहति छौँ । यस नयाँ सुरुवातका साथ दुवै देशका पर्यटकहरूलाई थप सहज हुनेछ र यसले पर्यटन उद्योगलाई थप प्रवद्र्धन गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ । भुटान एयरलाइन्सको लाग िनेपालको आधकिारकि जीएसएको रूपमा हामीले यस एयरलाइन्समार्फत सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रतबिद्ध रहनेछौँ ।”